İş Merkezi Yöneticiliği

Tüm bina, malzeme ve kıymetlerin kira koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak kontrol etmek,

Bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolünü yapmak, bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak,

İş merkezinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,

İş merkezi içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda Bina sahipleri ile koordineli olarak değişiklikler yapmak,

Aylık giderler ve programlar ile ilgili raporlama yapmak,

Harcama bütçelerini kontrol etmek, bu konuda yeni bütçe hazırlamak ve gerekli raporları iş merkezi yönetimi kurulu başkanına yollamak,

İş merkezinin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

Bu konularda gerekli sözleşmeleri yapmak, bu konuda iş merkezi yönetimine rapor hazırlamak,

Bilanço ve bütçe çalışmalarını hazırlamak,

Ortak mekanlara ait aidatları hesaplamak, kiracılardan alımı takip etmek.

Aidat toplama anahtarlarını hazırlamak,