Apartman ve Site Yöneticiliği

Bina, İş Merkezi veya Avm’ler de Yönetim temel olarak 4 ana başlıkla yapılmaktadır.

 1. HUKUKİ
 2. TEKNİK
 3. İDARİ
 4. FİNANS

4 ana başlık çerçevesinde yönetim işleyişi yürütülmesi gerekmektedir. Her bir başlığın kendi içinde ve diğer işlerle birbirine bağlı bileşenleri mevcuttur.

Firmamız; bu başlıkları gerektiği oranda, zamanında yapılan uygulamalar ve şeffaf, anlaşılabilir yöntemle tamamen odağında çözümü üreterek yönetim hizmetini vermektedir.

Bina, Site, Toplu yapılarda Yönetim;

 1. Geçici Yönetim;

Müteahhit Firma İnşaat imalatını bitirmesi ile daire, işyeri teslimleri yapmaya başlar ve aynı anda Yönetimin kurulması gerekmektedir. Bu aşamada biz SİMAY YÖNETİM olarak Yönetim Hizmetini devralarak Geçici Bina Yönetimi’ni oluşturmaktayız.

Geçici Bina Yönetimi’nin Avantajları

Müteahhit firma açısından Geçici Konut Yönetimi’nin avantajı, bina teslim aşamalarında ufak tefek eksikler yüzünden müşterileriyle kötü olmamak ve resmi olarak kendilerine ait olmayan sorumlulukları yüklenmeyerek imalatın sonunda sıkıntı yaşamadan Bina Yönetimi’ne devretmektedirler.

Bina sakinleri açısından ise komşular birbirini tanımamakta ve herkesin kendine ait işleri olması nedeniyle bina yönetim işi için ayrıca zaman ayıramamakta olmalarından dolayı yöneticilik işi ortada kalmamaktadır. Geçici Bina Yönetim Hizmeti ile bina sakinleri bu iş yükünden kurtulmaktadırlar.

 1. Mevcut Yönetimden yönetimi devralma;

Apartman / sitenizde yapılan genel kurulda Bina Yöneticiliği ’ne Şirketimizin seçilmesini takiben başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde Şirketimiz Apartman/Site Yönetim görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.

Şirketimiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
 • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
 • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
 • Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
 • Siteniz ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
 • Sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
 • Site Personeli ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması ve diğer tüm personel işlemlerinin takibi,
 • Merkezi Sistem Faturalarının düzenlenmesi takip edilmesi tahsil edilmesi, gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra siteniz genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.