BAŞARILI PROFESYONEL YÖNETİM FİRMASI NASIL OLMALI?
31/08/2020
2026

BAŞARILI PROFESYONEL YÖNETİM FİRMASI NASIL OLMALI?

Apartman/Site Yöneticileri; aidat toplama, bina temizliği, asansör, jeneratör, hidrofor bakımları, çalışan personel varsa bunların maaşı, sigortası, izinleri, boya, bakım, çevre düzenlemesi, tamirat ve resmi işler gibi birçok görevi seçim sonucunda üstlenirler.
Apartman/Site Yöneticileri, Kat Mülkiyeti Kanunu(Site Yönetim Kanunu) ve Yönetmeliği’ni incelemeli ve bunlara hakim olmalıdır. Eğer çalıştırılacak personel varsa İş Güvenliği Kanunu’na da hakim olmalıdır. Apartman/Site Yöneticisi, İş mevzuatı’ndaki görev ve yetkilerini de bilmelive buna uygun bir Yönetim Planı oluşturmalıdır. Bu plan Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olmalıdır.
Tüm bunlar haricinde Apartman/Site Yöneticisi, defter tutmalı ve belgeleri de saklamalıdır. Bu belgeler: faturalar, dekontlar, makbuzlar vs. olabilir.