Hukuki Hizmetlerimiz

Hukuksal Hizmetlerimiz Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması.

Sunduğumuz hizmetin en başında Hukuki danışmanlık gelmektedir. Yönetimin hizmetinin içinde yer alan Hukuki Danışmanlık sitenin yönetilmesinde önemli yer teşkil etmektedir.

Danışmanlık Hizmetinin dışında, Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,

Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması,

Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,